أعداد الجمال حسب النوع والعمر في إمارة عجمان

أعداد الجمال حسب النوع والعمر في إمارة عجمان

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARالنوعGenderالعمرAgeأعداد الجمال Number of Camels
2016ذكورMalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years82
2017ذكورMalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years85
2018ذكورMalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years87
2019ذكورMalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years87
2016ذكورMales3 سنوات فأكبر4 Years and above63
2017ذكورMales3 سنوات فأكبر4 Years and above66
2018ذكورMales3 سنوات فأكبر4 Years and above67
2019ذكورMales3 سنوات فأكبر4 Years and above66
2016إناثFemalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years137
2017إناثFemalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years143
2018إناثFemalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years146
2019إناثFemalesأقل من 4 سنواتLess than 4 Years146
2016إناثFemales4 سنوات فأكبر حلوب4 Years and above Milch297
2017إناثFemales4 سنوات فأكبر حلوب4 Years and above Milch310
2018إناثFemales4 سنوات فأكبر حلوب4 Years and above Milch316
2019إناثFemales4 سنوات فأكبر حلوب4 Years and above Milch315
2016إناثFemales4 سنوات فأكبر غير حلوب4 Years and above Non-Milch186
2017إناثFemales4 سنوات فأكبر غير حلوب4 Years and above Non-Milch194
2018إناثFemales4 سنوات فأكبر غير حلوب4 Years and above Non-Milch197
2019إناثFemales4 سنوات فأكبر غير حلوب4 Years and above Non-Milch199