عدد زوار متحف عجمان

عدد زوار متحف عجمان

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARعددالزوار Visitors
20067392
20079123
200815367
200912848
201013840
201119346
201227446
201321823
201425675
201525522
201625582
201731613
201837404
201930765
20206065