عدد المساجد في إمارة عجمان

عدد المساجد في إمارة عجمان

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARالمساجد Mosques
2006229
2007236
2008245
2009248
2010262
2011266
2012272
2013280
2014284
2015286
2016307
2017311
2018304
2019316
2020330