عقود الزواج حسب الشهور

عقود الزواج حسب الشهور

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthعقود الزواج Marriage contracts
20201ينايرJanuary78
20211ينايرJanuary151
20221ينايرJanuary90
20202فبرايرFebruary89
20212فبرايرFebruary113
20222فبرايرFebruary113
20203مارسMarch88
20213مارسMarch143
20223مارسMarch116
20204أبريلApril37
20214أبريلApril99
20224أبريلApril45
20205مايوMay36
20215مايوMay83
20225مايوMay75
20206يونيوJune100
20216يونيوJune90
20226يونيوJune95
20207يوليوJuly144
20217يوليوJuly117
20227يوليوJuly103
20208أغسطسAugust142
20218أغسطسAugust90
20228أغسطسAugust62
20209سبتمبرSeptember127
20219سبتمبرSeptember79
20229سبتمبرSeptember80
202010أكتوبرOctober156
202110أكتوبرOctober125
202210أكتوبرOctober81
202011نوفمبرNovember147
202111نوفمبرNovember111
202211نوفمبرNovember81
202012ديسمبرDecember140
202112ديسمبرDecember102
202212ديسمبرDecember93