عدد التصاريح الاقتصادية حسب الشهور

عدد التصاريح الاقتصادية حسب الشهور

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthعدد التصاريح Number of permits
20211ينايرJanuary3740
20221ينايرJanuary4149
20212فبرايرFebruary3969
20222فبرايرFebruary4612
20213مارسMarch4563
20223مارسMarch5422
20214أبريلApril3897
20224أبريلApril4625
20215مايوMay3964
20225مايوMay4113
20216يونيوJune4479
20226يونيوJune5890
20217يوليوJuly3675
20227يوليوJuly4663
20218أغسطسAugust4436
20228أغسطسAugust6047
20219سبتمبرSeptember4325
20229سبتمبرSeptember5283
202110أكتوبرOctober3964
202210أكتوبرOctober5059
202111نوفمبرNovember4385
202211نوفمبرNovember5148
202112ديسمبرDecember3973
202212ديسمبرDecember4212