المترددون على مستشفى خليفة حسب الشهر

المترددون على مستشفى خليفة حسب الشهر

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthعدد المترددين No. of visitors
20201ينايرJanuary21249
20211ينايرJanuary15895
20202فبرايرFebruary21538
20212فبرايرFebruary12044
20203مارسMarch20705
20213مارسMarch14288
20204أبريلApril11487
20214أبريلApril13615
20205مايوMay9236
20215مايوMay14630
20206يونيوJune11348
20216يونيوJune15886
20207يوليوJuly13070
20217يوليوJuly13566
20208أغسطسAugust14557
20218أغسطسAugust15685
20209سبتمبرSeptember16049
20219سبتمبرSeptember17890
202010أكتوبرOctober15227
202110أكتوبرOctober18751
202011نوفمبرNovember16197
202111نوفمبرNovember19057
202012ديسمبرDecember15789
202112ديسمبرDecember16914