عدد المساعدات الاجتماعية حسب الشهور

عدد المساعدات الاجتماعية حسب الشهور

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthعدد المساعدات الاجتماعية Number of Social Assistance
20221ينايرJanuary2268
20211ينايرJanuary2273
20222فبرايرFebruary2272
20212فبرايرFebruary2277
20223مارسMarch2266
20213مارسMarch2275
20224أبريلApril2261
20214أبريلApril2277
20225مايوMay2272
20215مايوMay2272
20226يونيوJune2274
20216يونيوJune2277
20217يوليوJuly2256
20218أغسطسAugust2257
20219سبتمبرSeptember2256
202210أكتوبرOctober1945
202110أكتوبرOctober2256
202211نوفمبرNovember2141
202111نوفمبرNovember2250
202212ديسمبرDecember2356
202112ديسمبرDecember2268