إحصائيات النقل البحري حسب الشهور

إحصائيات النقل البحري حسب الشهور

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthالاسطول The Fleetالرحلات Trips
20201ينايرJanuary3680
20211ينايرJanuary31244
20221ينايرJanuary3281
20202فبرايرFebruary3682
20212فبرايرFebruary3829
20222فبرايرFebruary3749
20203مارسMarch3460
20213مارسMarch3884
20223مارسMarch3795
20204أبريلApril30
20214أبريلApril3511
20224أبريلApril3328
20205مايوMay371
20215مايوMay3580
20225مايوMay3697
20206يونيوJune3310
20216يونيوJune3628
20226يونيوJune3359
20207يوليوJuly3369
20217يوليوJuly3747
20227يوليوJuly3571
20208أغسطسAugust3499
20218أغسطسAugust3502
20228أغسطسAugust3468
20209سبتمبرSeptember3512
20219سبتمبرSeptember3475
20229سبتمبرSeptember3544
202010أكتوبرOctober3773
202110أكتوبرOctober3764
202210أكتوبرOctober3626
202011نوفمبرNovember3911
202111نوفمبرNovember3763
202211نوفمبرNovember3663
202012ديسمبرDecember31104
202112ديسمبرDecember3895
202212ديسمبرDecember3913