حافلات النقل العام حسب الخطوط والشهور

حافلات النقل العام حسب الخطوط والشهور

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthالخطوطLinesالخطوط Linesالحافلات Buses
20221ينايرJanuaryالنقل الداخليInternal transport824
20211ينايرJanuaryالنقل الداخليInternal transport418
20201ينايرJanuaryالنقل الداخليInternal transport629
20221ينايرJanuaryعبر المدنIntercity516
20211ينايرJanuaryعبر المدنIntercity414
20201ينايرJanuaryعبر المدنIntercity619
20222فبرايرFebruaryالنقل الداخليInternal transport824
20212فبرايرFebruaryالنقل الداخليInternal transport624
20202فبرايرFebruaryالنقل الداخليInternal transport629
20222فبرايرFebruaryعبر المدنIntercity516
20212فبرايرFebruaryعبر المدنIntercity416
20202فبرايرFebruaryعبر المدنIntercity619
20223مارسMarchالنقل الداخليInternal transport825
20213مارسMarchالنقل الداخليInternal transport725
20203مارسMarchالنقل الداخليInternal transport629
20223مارسMarchعبر المدنIntercity617
20213مارسMarchعبر المدنIntercity416
20203مارسMarchعبر المدنIntercity619
20224أبريلAprilالنقل الداخليInternal transport824
20214أبريلAprilالنقل الداخليInternal transport822
20204أبريلAprilالنقل الداخليInternal transport39
20224أبريلAprilعبر المدنIntercity617
20214أبريلAprilعبر المدنIntercity416
20204أبريلAprilعبر المدنIntercity20
20225مايوMayالنقل الداخليInternal transport824
20215مايوMayالنقل الداخليInternal transport822
20205مايوMayالنقل الداخليInternal transport312
20225مايوMayعبر المدنIntercity617
20215مايوMayعبر المدنIntercity416
20205مايوMayعبر المدنIntercity14
20226يونيوJuneالنقل الداخليInternal transport824
20216يونيوJuneالنقل الداخليInternal transport822
20206يونيوJuneالنقل الداخليInternal transport315
20226يونيوJuneعبر المدنIntercity617
20216يونيوJuneعبر المدنIntercity416
20206يونيوJuneعبر المدنIntercity15
20227يوليوJulyالنقل الداخليInternal transport824
20217يوليوJulyالنقل الداخليInternal transport722
20207يوليوJulyالنقل الداخليInternal transport315
20227يوليوJulyعبر المدنIntercity617
20217يوليوJulyعبر المدنIntercity415
20207يوليوJulyعبر المدنIntercity28
20228أغسطسAugustالنقل الداخليInternal transport824
20218أغسطسAugustالنقل الداخليInternal transport722
20208أغسطسAugustالنقل الداخليInternal transport315
20228أغسطسAugustعبر المدنIntercity615
20218أغسطسAugustعبر المدنIntercity415
20208أغسطسAugustعبر المدنIntercity28
20229سبتمبرSeptemberالنقل الداخليInternal transport923
20219سبتمبرSeptemberالنقل الداخليInternal transport722
20209سبتمبرSeptemberالنقل الداخليInternal transport315
20229سبتمبرSeptemberعبر المدنIntercity613
20219سبتمبرSeptemberعبر المدنIntercity516
20209سبتمبرSeptemberعبر المدنIntercity28
202210أكتوبرOctoberالنقل الداخليInternal transport922
202110أكتوبرOctoberالنقل الداخليInternal transport925
202010أكتوبرOctoberالنقل الداخليInternal transport418
202210أكتوبرOctoberعبر المدنIntercity513
202110أكتوبرOctoberعبر المدنIntercity516
202010أكتوبرOctoberعبر المدنIntercity214
202211نوفمبرNovemberالنقل الداخليInternal transport921
202111نوفمبرNovemberالنقل الداخليInternal transport925
202011نوفمبرNovemberالنقل الداخليInternal transport418
202211نوفمبرNovemberعبر المدنIntercity513
202111نوفمبرNovemberعبر المدنIntercity516
202011نوفمبرNovemberعبر المدنIntercity314
202212ديسمبرDecemberالنقل الداخليInternal transport821
202112ديسمبرDecemberالنقل الداخليInternal transport924
202012ديسمبرDecemberالنقل الداخليInternal transport418
202212ديسمبرDecemberعبر المدنIntercity513
202112ديسمبرDecemberعبر المدنIntercity516
202012ديسمبرDecemberعبر المدنIntercity314