التحاليل التي تم إجرائها بمختبر بلدية عجمان حسب النوع والشهر

التحاليل التي تم إجرائها بمختبر بلدية عجمان حسب النوع والشهر

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthنوع التحاليلTest typeالتحاليل Tests
202210أكتوبرOctoberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests921
202210أكتوبرOctoberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests448
202210أكتوبرOctoberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests286
202211نوفمبرNovemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1026
202211نوفمبرNovemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests550
202211نوفمبرNovemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests291
202212ديسمبرDecemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1103
202212ديسمبرDecemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests555
202212ديسمبرDecemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests281
202110أكتوبرOctoberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests686
202110أكتوبرOctoberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests486
202110أكتوبرOctoberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests697
202111نوفمبرNovemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests923
202111نوفمبرNovemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests597
202111نوفمبرNovemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests753
202112ديسمبرDecemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests851
202112ديسمبرDecemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests562
202112ديسمبرDecemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests674
202010أكتوبرOctoberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests803
202010أكتوبرOctoberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests514
202010أكتوبرOctoberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests600
202011نوفمبرNovemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1072
202011نوفمبرNovemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests617
202011نوفمبرNovemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests906
202012ديسمبرDecemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1022
202012ديسمبرDecemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests622
202012ديسمبرDecemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests898
201910أكتوبرOctoberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1085
201910أكتوبرOctoberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests721
201910أكتوبرOctoberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1038
201911نوفمبرNovemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1003
201911نوفمبرNovemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests639
201911نوفمبرNovemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests991
201912ديسمبرDecemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1040
201912ديسمبرDecemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests584
201912ديسمبرDecemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests974
201810أكتوبرOctoberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1025
201810أكتوبرOctoberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests546
201810أكتوبرOctoberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1171
201811نوفمبرNovemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1093
201811نوفمبرNovemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests536
201811نوفمبرNovemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1157
201812ديسمبرDecemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1201
201812ديسمبرDecemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests584
201812ديسمبرDecemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1207
201710أكتوبرOctoberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1091
201710أكتوبرOctoberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests656
201710أكتوبرOctoberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1529
201711نوفمبرNovemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests983
201711نوفمبرNovemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests546
201711نوفمبرNovemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1300
201712ديسمبرDecemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1170
201712ديسمبرDecemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests539
201712ديسمبرDecemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1282
20227يوليوJulyالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests836
20227يوليوJulyالتحاليل الكيمياويةChemical Tests510
20227يوليوJulyالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests69
20228أغسطسAugustالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1007
20228أغسطسAugustالتحاليل الكيمياويةChemical Tests655
20228أغسطسAugustالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests363
20229سبتمبرSeptemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests982
20229سبتمبرSeptemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests629
20229سبتمبرSeptemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests379
20217يوليوJulyالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests819
20217يوليوJulyالتحاليل الكيمياويةChemical Tests525
20217يوليوJulyالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests700
20218أغسطسAugustالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests875
20218أغسطسAugustالتحاليل الكيمياويةChemical Tests621
20218أغسطسAugustالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests633
20219سبتمبرSeptemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests799
20219سبتمبرSeptemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests449
20219سبتمبرSeptemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests684
20207يوليوJulyالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests725
20207يوليوJulyالتحاليل الكيمياويةChemical Tests445
20207يوليوJulyالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests388
20208أغسطسAugustالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests877
20208أغسطسAugustالتحاليل الكيمياويةChemical Tests505
20208أغسطسAugustالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests720
20209سبتمبرSeptemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests948
20209سبتمبرSeptemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests577
20209سبتمبرSeptemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests655
20197يوليوJulyالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1037
20197يوليوJulyالتحاليل الكيمياويةChemical Tests633
20197يوليوJulyالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1166
20198أغسطسAugustالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests829
20198أغسطسAugustالتحاليل الكيمياويةChemical Tests539
20198أغسطسAugustالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests799
20199سبتمبرSeptemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1064
20199سبتمبرSeptemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests734
20199سبتمبرSeptemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1081
20187يوليوJulyالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1114
20187يوليوJulyالتحاليل الكيمياويةChemical Tests531
20187يوليوJulyالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1143
20188أغسطسAugustالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests871
20188أغسطسAugustالتحاليل الكيمياويةChemical Tests363
20188أغسطسAugustالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests869
20189سبتمبرSeptemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1051
20189سبتمبرSeptemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests484
20189سبتمبرSeptemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1118
20177يوليوJulyالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1065
20177يوليوJulyالتحاليل الكيمياويةChemical Tests517
20177يوليوJulyالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1427
20178أغسطسAugustالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests838
20178أغسطسAugustالتحاليل الكيمياويةChemical Tests448
20178أغسطسAugustالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1183
20179سبتمبرSeptemberالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests790
20179سبتمبرSeptemberالتحاليل الكيمياويةChemical Tests407
20179سبتمبرSeptemberالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1041
20224أبريلAprilالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests727
20224أبريلAprilالتحاليل الكيمياويةChemical Tests537
20224أبريلAprilالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests334
20225مايوMayالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests919
20225مايوMayالتحاليل الكيمياويةChemical Tests577
20225مايوMayالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests317
20226يونيوJuneالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests911
20226يونيوJuneالتحاليل الكيمياويةChemical Tests583
20226يونيوJuneالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests248
20214أبريلAprilالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests673
20214أبريلAprilالتحاليل الكيمياويةChemical Tests437
20214أبريلAprilالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests343
20215مايوMayالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests758
20215مايوMayالتحاليل الكيمياويةChemical Tests536
20215مايوMayالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests625
20216يونيوJuneالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests970
20216يونيوJuneالتحاليل الكيمياويةChemical Tests577
20216يونيوJuneالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests763
20204أبريلAprilالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests473
20204أبريلAprilالتحاليل الكيمياويةChemical Tests346
20204أبريلAprilالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests412
20205مايوMayالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests476
20205مايوMayالتحاليل الكيمياويةChemical Tests253
20205مايوMayالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests471
20206يونيوJuneالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests750
20206يونيوJuneالتحاليل الكيمياويةChemical Tests457
20206يونيوJuneالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests241
20194أبريلAprilالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1195
20194أبريلAprilالتحاليل الكيمياويةChemical Tests751
20194أبريلAprilالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1368
20195مايوMayالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests875
20195مايوMayالتحاليل الكيمياويةChemical Tests494
20195مايوMayالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests990
20196يونيوJuneالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1352
20196يونيوJuneالتحاليل الكيمياويةChemical Tests546
20196يونيوJuneالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1365
20184أبريلAprilالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1527
20184أبريلAprilالتحاليل الكيمياويةChemical Tests786
20184أبريلAprilالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1541
20185مايوMayالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1491
20185مايوMayالتحاليل الكيمياويةChemical Tests736
20185مايوMayالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1553
20186يونيوJuneالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests944
20186يونيوJuneالتحاليل الكيمياويةChemical Tests479
20186يونيوJuneالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests997
20174أبريلAprilالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1076
20174أبريلAprilالتحاليل الكيمياويةChemical Tests481
20174أبريلAprilالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1541
20175مايوMayالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1308
20175مايوMayالتحاليل الكيمياويةChemical Tests571
20175مايوMayالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1791
20176يونيوJuneالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests697
20176يونيوJuneالتحاليل الكيمياويةChemical Tests327
20176يونيوJuneالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests958
20221ينايرJanuaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests685
20221ينايرJanuaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests518
20221ينايرJanuaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests312
20222فبرايرFebruaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests560
20222فبرايرFebruaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests461
20222فبرايرFebruaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests424
20223مارسMarchالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests931
20223مارسMarchالتحاليل الكيمياويةChemical Tests633
20223مارسMarchالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests334
20211ينايرJanuaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests957
20211ينايرJanuaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests594
20211ينايرJanuaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests793
20212فبرايرFebruaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests785
20212فبرايرFebruaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests521
20212فبرايرFebruaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests668
20213مارسMarchالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1106
20213مارسMarchالتحاليل الكيمياويةChemical Tests834
20213مارسMarchالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests698
20201ينايرJanuaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1012
20201ينايرJanuaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests662
20201ينايرJanuaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests884
20202فبرايرFebruaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests950
20202فبرايرFebruaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests640
20202فبرايرFebruaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests955
20203مارسMarchالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests854
20203مارسMarchالتحاليل الكيمياويةChemical Tests585
20203مارسMarchالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests832
20191ينايرJanuaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1217
20191ينايرJanuaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests614
20191ينايرJanuaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1172
20192فبرايرFebruaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1009
20192فبرايرFebruaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests530
20192فبرايرFebruaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1070
20193مارسMarchالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1200
20193مارسMarchالتحاليل الكيمياويةChemical Tests572
20193مارسMarchالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1294
20181ينايرJanuaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1287
20181ينايرJanuaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests723
20181ينايرJanuaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1297
20182فبرايرFebruaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1119
20182فبرايرFebruaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests582
20182فبرايرFebruaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1162
20183مارسMarchالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1134
20183مارسMarchالتحاليل الكيمياويةChemical Tests553
20183مارسMarchالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1141
20171ينايرJanuaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1087
20171ينايرJanuaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests619
20171ينايرJanuaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1479
20172فبرايرFebruaryالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1202
20172فبرايرFebruaryالتحاليل الكيمياويةChemical Tests611
20172فبرايرFebruaryالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1501
20173مارسMarchالتحاليل الميكروبيولوجيةMicrobiologic Tests1155
20173مارسMarchالتحاليل الكيمياويةChemical Tests522
20173مارسMarchالتحاليل الفيزيائيةPhysical Tests1447