الذبائح التي تم الكشف عليها من قبل بلدية عجمان حسب النوع والشهر

الذبائح التي تم الكشف عليها من قبل بلدية عجمان حسب النوع والشهر

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthالبلديةMunicipalityنوع الذبائحAnimals typeصالحة للإستهلاك Passed for consumptionغير صالحة للإستهلاك Not passed for consumption
202210أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels745
202211نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels490
202212ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels472
202110أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels901
202111نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels810
202112ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels520
202010أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1877
202011نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1332
202012ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels430
201910أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1948
201911نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels2217
201912ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels19212
201810أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels651
201811نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels950
201812ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels582
201710أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels520
201711نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels801
201712ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels803
20227يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels580
20228أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels871
20229سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1113
20217يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels670
20218أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels590
20219سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels770
20207يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels15314
20208أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1405
20209سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1864
20197يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1310
20198أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1341
20199سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1674
20187يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1301
20188أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels811
20189سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels600
20177يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1151
20178أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1091
20179سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels610
20224أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels550
20225مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels690
20226يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels561
20214أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1001
20215مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels810
20216يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels753
20204أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1771
20205مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1623
20206يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1715
20194أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1661
20195مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels2780
20196يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels620
20184أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels651
20185مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1156
20186يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1341
20174أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1943
20175مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels2107
20176يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1273
20221ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels660
20222فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels510
20223مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1018
20211ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1073
20212فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels972
20213مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1018
20201ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1381
20202فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels850
20203مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels861
20191ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels1537
20192فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels12310
20193مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels983
20181ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels320
20182فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels190
20183مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels490
20171ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels350
20172فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels470
20173مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityإبلCamels650
202210أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats10775
202211نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats10534
202212ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats11034
202110أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats21641
202111نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats19493
202112ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats20524
202010أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats23171
202011نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats21041
202012ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats219528
201910أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats8784
201911نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats7432
201912ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats7893
201810أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats8343
201811نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats5801
201812ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats5884
201710أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats77317
201711نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats70812
201712ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6433
20227يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats19163
20228أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats9013
20229سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats10681
20217يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats34049
20218أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats17412
20219سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats20613
20207يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats191713
20208أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats18743
20209سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats23068
20197يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6646
20198أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats11452
20199سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats7215
20187يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6153
20188أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats11129
20189سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6412
20177يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats4781
20178أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6822
20179سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats9863
20224أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats30835
20225مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats15890
20226يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats14110
20214أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats41616
20215مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats27351
20216يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats17669
20204أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats22633
20205مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats192516
20206يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats13979
20194أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats86015
20195مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats128210
20196يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats83016
20184أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats740
20185مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats3081
20186يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats940
20174أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats501
20175مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats2710
20176يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats1350
20221ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats24493
20222فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats20821
20223مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats23124
20211ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats26354
20212فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats19176
20213مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats23124
20201ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats7412
20202فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats7552
20203مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats8309
20191ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6841
20192فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6012
20193مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6902
20181ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats94510
20182فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats6892
20183مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats8792
20171ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats9407
20172فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats7266
20173مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityماعزGoats92716
202210أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7573
202211نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6952
202212ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8486
202110أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8020
202111نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7034
202112ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8361
202010أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8805
202011نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6746
202012ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep5824
201910أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7625
201911نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6298
201912ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7352
201810أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7977
201811نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8597
201812ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7338
201710أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep71410
201711نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep91513
201712ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep9525
20227يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep18582
20228أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6703
20229سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6852
20217يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep10067
20218أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6343
20219سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7437
20207يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep14931
20208أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep15470
20209سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8114
20197يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6257
20198أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep16142
20199سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6550
20187يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep5486
20188أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep18093
20189سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep72711
20177يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep4662
20178أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep4562
20179سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep134415
20224أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep11515
20225مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8423
20226يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7257
20214أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep108310
20215مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7281
20216يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep51616
20204أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep128910
20205مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep11963
20206يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7774
20194أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep9204
20195مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep17400
20196يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep100311
20184أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep77218
20185مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep156112
20186يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep109711
20174أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7584
20175مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep11706
20176يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep88410
20221ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep9851
20222فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8093
20223مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6065
20211ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep5692
20212فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep5668
20213مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6065
20201ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8521
20202فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep7893
20203مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep106933
20191ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep8054
20192فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6347
20193مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep78414
20181ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6659
20182فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep6663
20183مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep89111
20171ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep86715
20172فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep104651
20173مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityغنمSheep94534
202210أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows190
202211نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows390
202212ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows440
202110أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows340
202111نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows251
202112ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows300
202010أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1240
202011نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1010
202012ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows780
201910أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1031
201911نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1060
201912ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows990
201810أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows590
201811نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows650
201812ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows600
201710أكتوبرOctoberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows470
201711نوفمبرNovemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows350
201712ديسمبرDecemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows220
20227يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows230
20228أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows180
20229سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows230
20217يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1090
20218أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows920
20219سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows310
20207يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1180
20208أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1160
20209سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1040
20197يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows540
20198أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1300
20199سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows640
20187يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows360
20188أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows920
20189سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows330
20177يوليوJulyبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows431
20178أغسطسAugustبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows912
20179سبتمبرSeptemberبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows870
20224أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1180
20225مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows360
20226يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows250
20214أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows3380
20215مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows2653
20216يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1131
20204أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows4073
20205مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows2250
20206يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows660
20194أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows973
20195مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1290
20196يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1481
20184أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows73015
20185مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows178211
20186يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows9667
20174أبريلAprilبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows8646
20175مايوMayبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows16702
20176يونيوJuneبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows11871
20221ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows290
20222فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows280
20223مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1621
20211ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows870
20212فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows27030
20213مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1621
20201ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1062
20202فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows555
20203مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows975
20191ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows970
20192فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows790
20193مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows840
20181ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows260
20182فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows410
20183مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows622
20171ينايرJanuaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows2076
20172فبرايرFebruaryبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows1893
20173مارسMarchبلدية عجمانAjman MunicipalityبقرCows21813