عدد بلاغات الحريق والغرق والإنقاذ حسب الشهر

عدد بلاغات الحريق والغرق والإنقاذ حسب الشهر

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقة GET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

السنة YEARرقم الشهر Month numberالشهرMonthنوع البلاغاتType of Reportsالبلاغات Reports
202210أكتوبرOctoberالحريقFire45
202210أكتوبرOctoberالغرقDrowning1
202210أكتوبرOctoberالإنقاذRescue38
202211نوفمبرNovemberالحريقFire48
202211نوفمبرNovemberالغرقDrowning0
202211نوفمبرNovemberالإنقاذRescue43
202212ديسمبرDecemberالحريقFire49
202212ديسمبرDecemberالغرقDrowning0
202212ديسمبرDecemberالإنقاذRescue26
202110أكتوبرOctoberالحريقFire41
202110أكتوبرOctoberالغرقDrowning2
202110أكتوبرOctoberالإنقاذRescue32
202111نوفمبرNovemberالحريقFire54
202111نوفمبرNovemberالغرقDrowning1
202111نوفمبرNovemberالإنقاذRescue22
202112ديسمبرDecemberالحريقFire35
202112ديسمبرDecemberالغرقDrowning0
202112ديسمبرDecemberالإنقاذRescue26
202010أكتوبرOctoberالحريقFire62
202010أكتوبرOctoberالغرقDrowning0
202010أكتوبرOctoberالإنقاذRescue8
202011نوفمبرNovemberالحريقFire43
202011نوفمبرNovemberالغرقDrowning0
202011نوفمبرNovemberالإنقاذRescue17
202012ديسمبرDecemberالحريقFire47
202012ديسمبرDecemberالغرقDrowning1
202012ديسمبرDecemberالإنقاذRescue18
201910أكتوبرOctoberالحريقFire28
201910أكتوبرOctoberالغرقDrowning0
201910أكتوبرOctoberالإنقاذRescue17
201911نوفمبرNovemberالحريقFire26
201911نوفمبرNovemberالغرقDrowning0
201911نوفمبرNovemberالإنقاذRescue17
201912ديسمبرDecemberالحريقFire21
201912ديسمبرDecemberالغرقDrowning1
201912ديسمبرDecemberالإنقاذRescue7
201810أكتوبرOctoberالحريقFire54
201810أكتوبرOctoberالغرقDrowning0
201810أكتوبرOctoberالإنقاذRescue24
201811نوفمبرNovemberالحريقFire86
201811نوفمبرNovemberالغرقDrowning2
201811نوفمبرNovemberالإنقاذRescue40
201812ديسمبرDecemberالحريقFire70
201812ديسمبرDecemberالغرقDrowning0
201812ديسمبرDecemberالإنقاذRescue28
201710أكتوبرOctoberالحريقFire47
201710أكتوبرOctoberالغرقDrowning2
201710أكتوبرOctoberالإنقاذRescue16
201711نوفمبرNovemberالحريقFire35
201711نوفمبرNovemberالغرقDrowning0
201711نوفمبرNovemberالإنقاذRescue25
201712ديسمبرDecemberالحريقFire30
201712ديسمبرDecemberالغرقDrowning1
201712ديسمبرDecemberالإنقاذRescue17
20227يوليوJulyالحريقFire47
20227يوليوJulyالغرقDrowning0
20227يوليوJulyالإنقاذRescue34
20228أغسطسAugustالحريقFire55
20228أغسطسAugustالغرقDrowning2
20228أغسطسAugustالإنقاذRescue33
20229سبتمبرSeptemberالحريقFire50
20229سبتمبرSeptemberالغرقDrowning4
20229سبتمبرSeptemberالإنقاذRescue33
20217يوليوJulyالحريقFire62
20217يوليوJulyالغرقDrowning2
20217يوليوJulyالإنقاذRescue26
20218أغسطسAugustالحريقFire53
20218أغسطسAugustالغرقDrowning2
20218أغسطسAugustالإنقاذRescue29
20219سبتمبرSeptemberالحريقFire49
20219سبتمبرSeptemberالغرقDrowning1
20219سبتمبرSeptemberالإنقاذRescue16
20207يوليوJulyالحريقFire47
20207يوليوJulyالغرقDrowning1
20207يوليوJulyالإنقاذRescue14
20208أغسطسAugustالحريقFire63
20208أغسطسAugustالغرقDrowning0
20208أغسطسAugustالإنقاذRescue24
20209سبتمبرSeptemberالحريقFire61
20209سبتمبرSeptemberالغرقDrowning0
20209سبتمبرSeptemberالإنقاذRescue12
20197يوليوJulyالحريقFire54
20197يوليوJulyالغرقDrowning1
20197يوليوJulyالإنقاذRescue25
20198أغسطسAugustالحريقFire47
20198أغسطسAugustالغرقDrowning0
20198أغسطسAugustالإنقاذRescue19
20199سبتمبرSeptemberالحريقFire71
20199سبتمبرSeptemberالغرقDrowning2
20199سبتمبرSeptemberالإنقاذRescue23
20187يوليوJulyالحريقFire41
20187يوليوJulyالغرقDrowning1
20187يوليوJulyالإنقاذRescue15
20188أغسطسAugustالحريقFire33
20188أغسطسAugustالغرقDrowning0
20188أغسطسAugustالإنقاذRescue21
20189سبتمبرSeptemberالحريقFire51
20189سبتمبرSeptemberالغرقDrowning0
20189سبتمبرSeptemberالإنقاذRescue22
20177يوليوJulyالحريقFire28
20177يوليوJulyالغرقDrowning1
20177يوليوJulyالإنقاذRescue5
20178أغسطسAugustالحريقFire47
20178أغسطسAugustالغرقDrowning0
20178أغسطسAugustالإنقاذRescue18
20179سبتمبرSeptemberالحريقFire38
20179سبتمبرSeptemberالغرقDrowning3
20179سبتمبرSeptemberالإنقاذRescue12
20224أبريلAprilالحريقFire45
20224أبريلAprilالغرقDrowning1
20224أبريلAprilالإنقاذRescue30
20225مايوMayالحريقFire51
20225مايوMayالغرقDrowning19
20225مايوMayالإنقاذRescue33
20226يونيوJuneالحريقFire54
20226يونيوJuneالغرقDrowning11
20226يونيوJuneالإنقاذRescue24
20214أبريلAprilالحريقFire34
20214أبريلAprilالغرقDrowning2
20214أبريلAprilالإنقاذRescue13
20215مايوMayالحريقFire35
20215مايوMayالغرقDrowning0
20215مايوMayالإنقاذRescue23
20216يونيوJuneالحريقFire42
20216يونيوJuneالغرقDrowning5
20216يونيوJuneالإنقاذRescue14
20204أبريلAprilالحريقFire55
20204أبريلAprilالغرقDrowning0
20204أبريلAprilالإنقاذRescue11
20205مايوMayالحريقFire48
20205مايوMayالغرقDrowning1
20205مايوMayالإنقاذRescue8
20206يونيوJuneالحريقFire65
20206يونيوJuneالغرقDrowning1
20206يونيوJuneالإنقاذRescue9
20194أبريلAprilالحريقFire59
20194أبريلAprilالغرقDrowning2
20194أبريلAprilالإنقاذRescue31
20195مايوMayالحريقFire49
20195مايوMayالغرقDrowning0
20195مايوMayالإنقاذRescue18
20196يونيوJuneالحريقFire58
20196يونيوJuneالغرقDrowning2
20196يونيوJuneالإنقاذRescue21
20184أبريلAprilالحريقFire45
20184أبريلAprilالغرقDrowning1
20184أبريلAprilالإنقاذRescue30
20185مايوMayالحريقFire49
20185مايوMayالغرقDrowning1
20185مايوMayالإنقاذRescue24
20186يونيوJuneالحريقFire41
20186يونيوJuneالغرقDrowning4
20186يونيوJuneالإنقاذRescue15
20174أبريلAprilالحريقFire45
20174أبريلAprilالغرقDrowning5
20174أبريلAprilالإنقاذRescue13
20175مايوMayالحريقFire46
20175مايوMayالغرقDrowning0
20175مايوMayالإنقاذRescue18
20176يونيوJuneالحريقFire19
20176يونيوJuneالغرقDrowning0
20176يونيوJuneالإنقاذRescue8
20221ينايرJanuaryالحريقFire54
20221ينايرJanuaryالغرقDrowning1
20221ينايرJanuaryالإنقاذRescue24
20222فبرايرFebruaryالحريقFire31
20222فبرايرFebruaryالغرقDrowning0
20222فبرايرFebruaryالإنقاذRescue20
20223مارسMarchالحريقFire51
20223مارسMarchالغرقDrowning0
20223مارسMarchالإنقاذRescue15
20211ينايرJanuaryالحريقFire19
20211ينايرJanuaryالغرقDrowning1
20211ينايرJanuaryالإنقاذRescue14
20212فبرايرFebruaryالحريقFire14
20212فبرايرFebruaryالغرقDrowning3
20212فبرايرFebruaryالإنقاذRescue18
20213مارسMarchالحريقFire16
20213مارسMarchالغرقDrowning0
20213مارسMarchالإنقاذRescue15
20201ينايرJanuaryالحريقFire67
20201ينايرJanuaryالغرقDrowning0
20201ينايرJanuaryالإنقاذRescue20
20202فبرايرFebruaryالحريقFire63
20202فبرايرFebruaryالغرقDrowning0
20202فبرايرFebruaryالإنقاذRescue19
20203مارسMarchالحريقFire59
20203مارسMarchالغرقDrowning2
20203مارسMarchالإنقاذRescue15
20191ينايرJanuaryالحريقFire56
20191ينايرJanuaryالغرقDrowning0
20191ينايرJanuaryالإنقاذRescue17
20192فبرايرFebruaryالحريقFire60
20192فبرايرFebruaryالغرقDrowning0
20192فبرايرFebruaryالإنقاذRescue18
20193مارسMarchالحريقFire58
20193مارسMarchالغرقDrowning1
20193مارسMarchالإنقاذRescue25
20181ينايرJanuaryالحريقFire33
20181ينايرJanuaryالغرقDrowning2
20181ينايرJanuaryالإنقاذRescue25
20182فبرايرFebruaryالحريقFire29
20182فبرايرFebruaryالغرقDrowning1
20182فبرايرFebruaryالإنقاذRescue20
20183مارسMarchالحريقFire29
20183مارسMarchالغرقDrowning0
20183مارسMarchالإنقاذRescue19
20171ينايرJanuaryالحريقFire26
20171ينايرJanuaryالغرقDrowning0
20171ينايرJanuaryالإنقاذRescue19
20172فبرايرFebruaryالحريقFire26
20172فبرايرFebruaryالغرقDrowning0
20172فبرايرFebruaryالإنقاذRescue17
20173مارسMarchالحريقFire38
20173مارسMarchالغرقDrowning2
20173مارسMarchالإنقاذRescue19