عدد المساجد في إمارة عجمان

عدد المساجد في إمارة عجمان

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقةGET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

YEARSVALUE
2006229
2007236
2008245
2009248
2010262
2011266
2012272
2013280
2014284
2015286
2016307
2017311
2018304
2019316