العاملون في المساجد حسب المهنة والجنسية في إمارة عجمان

العاملون في المساجد حسب المهنة والجنسية في إمارة عجمان

API

The Data API can be accessed with HTTP request with the following parameters:

Endpointhttps://scc.ajman.ae/datasets/api/
الطريقةGET
Parameters
idDataset id(integer)
queryDataset query(string). Search string for dataset records.

Examples

YEARSJOB_TITLE_ARJOB_TITLE_ENNATIONALITY_ARNATIONALITY_ENVALUE
2006عاملLaborغير مواطنNon-Citizen38
2007عاملLaborغير مواطنNon-Citizen38
2008عاملLaborغير مواطنNon-Citizen42
2009عاملLaborغير مواطنNon-Citizen58
2010عاملLaborغير مواطنNon-Citizen52
2011عاملLaborغير مواطنNon-Citizen34
2012عاملLaborغير مواطنNon-Citizen34
2013عاملLaborغير مواطنNon-Citizen39
2014عاملLaborغير مواطنNon-Citizen29
2015عاملLaborغير مواطنNon-Citizen24
2016عاملLaborغير مواطنNon-Citizen24
2017عاملLaborغير مواطنNon-Citizen23
2018عاملLaborغير مواطنNon-Citizen33
2019عاملLaborغير مواطنNon-Citizen37
2006عاملLaborمواطنCitizen0
2007عاملLaborمواطنCitizen0
2008عاملLaborمواطنCitizen0
2009عاملLaborمواطنCitizen0
2010عاملLaborمواطنCitizen1
2011عاملLaborمواطنCitizen2
2012عاملLaborمواطنCitizen0
2013عاملLaborمواطنCitizen0
2014عاملLaborمواطنCitizen0
2015عاملLaborمواطنCitizen0
2016عاملLaborمواطنCitizen0
2017عاملLaborمواطنCitizen0
2018عاملLaborمواطنCitizen0
2019عاملLaborمواطنCitizen0
2006مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen70
2007مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen72
2008مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen71
2009مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen64
2010مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen65
2011مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen64
2012مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen51
2013مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen47
2014مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen42
2015مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen47
2016مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen50
2017مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen50
2018مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen51
2019مؤذنMuazzinغير مواطنNon-Citizen49
2006مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2007مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2008مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2009مؤذنMuazzinمواطنCitizen1
2010مؤذنMuazzinمواطنCitizen1
2011مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2012مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2013مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2014مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2015مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2016مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2017مؤذنMuazzinمواطنCitizen0
2018مؤذنMuazzinمواطنCitizen2
2019مؤذنMuazzinمواطنCitizen2
2006إمامEmamغير مواطنNon-Citizen113
2007إمامEmamغير مواطنNon-Citizen122
2008إمامEmamغير مواطنNon-Citizen129
2009إمامEmamغير مواطنNon-Citizen177
2010إمامEmamغير مواطنNon-Citizen138
2011إمامEmamغير مواطنNon-Citizen132
2012إمامEmamغير مواطنNon-Citizen224
2013إمامEmamغير مواطنNon-Citizen209
2014إمامEmamغير مواطنNon-Citizen230
2015إمامEmamغير مواطنNon-Citizen238
2016إمامEmamغير مواطنNon-Citizen233
2017إمامEmamغير مواطنNon-Citizen223
2018إمامEmamغير مواطنNon-Citizen230
2019إمامEmamغير مواطنNon-Citizen228
2006إمامEmamمواطنCitizen2
2007إمامEmamمواطنCitizen2
2008إمامEmamمواطنCitizen3
2009إمامEmamمواطنCitizen4
2010إمامEmamمواطنCitizen5
2011إمامEmamمواطنCitizen4
2012إمامEmamمواطنCitizen3
2013إمامEmamمواطنCitizen6
2014إمامEmamمواطنCitizen5
2015إمامEmamمواطنCitizen5
2016إمامEmamمواطنCitizen6
2017إمامEmamمواطنCitizen5
2018إمامEmamمواطنCitizen5
2019إمامEmamمواطنCitizen5